Sodeluj

Kako izdati knjigoAVTORIJI BESEDIL IN RISB – MOŽNOSTI SODELOVANJA

KAKO IZDATI KNJIGO? NAJ POIŠČEM ZALOŽNIKA ALI KNJIGO IZDAM V SAMOZALOŽBI? To vprašanje se pojavi na prvem mestu, ko se avtor odloči izdati svoje delo. Sledi kratka predstavitev potrebnih korakov, ki vas bodo pripeljali do cilja.

Prevajanje knjigPREVAJALCI – MOŽNOSTI SODELOVANJA?

STE PREVAJALEC? IŠČETE DODATNO DELO? V nadaljevanju so predstavljeni koraki, ki vam predstavijo možne oblike sodelovanja s Stello.

Pogosta vprašanja ODGOVORI NA POGOSTA VPRAŠANJA

Tukaj poskušamo odgovoriti na pogosto zastavljena vprašanja. Za dodatne informacije pošljite vprašanja na uredništvo založbe Stella.

KAKO IZDATI KNJIGO?

NAJ POIŠČEM ZALOŽNIKA ALI KNJIGO IZDAM V SAMOZALOŽBI? To vprašanje se pojavi na prvem mestu, ko se avtor odloči izdati svoje delo. Sledi kratka predstavitev potrebnih korakov, ki vas bodo pripeljali do cilja.

A) AVTORSKO DELO LAHKO IZDAM:

 1. KOT SAMOZALOŽNIK?
 2. KOT SAMOZALOŽNIK, STELLA PA JE IZVAJALEC LE DOLOČENIH DEL?
 3. S POMOČJO STELLE KOT ZALOŽNIKA?

1) IZDAJA KNJIGE V SAMOZALOŽBI

Preden se lotite dela je priporočljivo preučiti zakonska določila, ki urejajo to tematiko, še posebej, če v svojem delu poleg lastnega, uporabljate tudi besedilo ali risbe drugih avtorjev, ali če je knjiga nastala kot rezultat dela več avtorjev. Zakon določa tudi kako mora biti knjiga opremljena.

Ko je vaše delo končano in lektorirano, potrebujete oblikovalca, ki bo tekst uredil v knjižno obliko in izdelal naslovnico. Oblikovalec lahko izdela tudi elektronsko različico knjige za tablične računalnike. Potrebno je tudi pridobiti kataloško številko in črtno kodo.

Nato sledi izbira tiskarja in določanje naklade. Večja naklada pomeni nižjo ceno po enoti, vendar pa je treba pri izbiri količine biti previden, saj se prepogosto zgodi, da po razdelitvi knjig prijateljem in znancem preostanek zaseda prostor v hiši za več let.

Prezentacija.

Avtorju finančno največ ostane in najbolj učinkovit način reklame je, če je sam pripravljen izvajati predstavitve lastne knjige. Za to je potreben čas in nekaj vložka za potne stroške. Prostor je možno dobiti tudi brezplačno.

Drugi načini prezentacije, kot so objava člankov v časopisih in javnih medijih, se ponavadi pokažejo predragi, glede na rezultate.

In že smo pri izbiri načinov prodaje. V Sloveniji je običajen rabat, ki ga zahtevajo knjigarne od 40 do 60 %. Običajni rabat za spletne trgovine se giblje med 15 in 30 %. Od prodanih e-knjig avtorju ostane največ.

Največji izziv je objava dela v tujem jeziku in pridobitev možnosti za plasma na tujih trgih. Poleg stroškov prevoda je za izdajo in prodajo potrebno ponovno opraviti večino zgoraj opisanega.

2) IZDAJA KNJIGE V SAMOZALOŽBI, STELLA JE IZVAJALEC DOLOČENIH DEL

Založba Stella, poleg klasične možnosti sodelovanja avtor-založnik, izvaja tudi možnost sodelovanja pri katerem avtor ohrani vlogo samozaložnika, Stella pa izvede le določena od zgoraj omenjenih del. Katera od navedenih del želi avtor prepustiti našim sodelavcem se določi s posebno pogodbo.

3) IZDAJA KNJIG S POMOČJO STELLE KOT ZALOŽNIKA

V določenih primerih Stella lahko prevzame vse stroške izdaje vašega dela. To je odvisno od našega uredništva in od sredstev, ki so trenutno na voljo. V večini primerov sprejmemo strošek tiska prevodov vaših del v tujih jezikih.

B) KAJ STORITI, ČE STE SE ODLOČILI ZA SODELOVANJE?

1. Na uredništvo tukaj, pošljite celotno besedilo, morebitne slike, risbe in ali fotografije, vse v elektronski obliki. Najbolje je, da nam pošljete že lektorirano in oblikovanjo knjigo v PDF, ODF ali DOC formatu.

Pomembno je tudi, da se dogovorimo za:
 • velikost (format) knjige
 • vrsto papirja
 • koliko izvodov od prve naklade želite odkupiti za lastne potrebe.

2. Na podlagi prejetih podatkov bomo določili možni model sodelovanja, naredili izračun stroškov izdaje in izračun višine stroškov za katere bo potrebno kritje s strani donatorjev/sponzorjev ali z vašo lastno finančno udeležbo.

3. Ko uskladimo vse možnosti, sledi podpis pogodbe in izdelava knjige.
PREVAJALCI – MOŽNOSTI SODELOVANJA?

 • A) PARTNERSKI ODNOS – PRIKLJUČITE SE TIMU IN ZAČNITE SVOJ POSEL
 • B) SODELOVANJE PO PRINCIPU IZVAJALEC – NAROČNIK
 • C) POSREDOVANJE

A) PARTNERSKI ODNOS – PRIKLJUČITE SE TIMU IN ZAČNITE SVOJ POSEL

V primeru PARTNERSKEGA ODNOSA je prevod investicija prevajalca, ostali sodelavci pa prispevamo ostala potrebna dela k nastanku knjige ali drugih nosilcev prevoda. Prihodki od prodaje se delijo po dogovorjenem ključu.

KAKO ZAČETI SODELOVANJE?

Z novimi prevajalci, za prvi prevod, običajno sklenemo sodelovanje po principu PARTNERSKEGA ODNOSA. Prevajalec, ki si želi sodelovanja naredi naslednje:

IZBOR DELA
 • Izberite delo, ki ga želite prevesti: Lahko izberete delo enega naših avtorjev – na vstopni strani kliknite zastavo jezika iz katerega želite prevajati, nato pa stran na kateri je spisek avtorjev in njihovih del.
 • Ali pa izberite delo, ki je na voljo med elektronskimi knjigami na svetovnem spletu – nekaj naslovov spletnih strani z elektronskimi knjigami najdete tukaj.
 • Lahko tudi sami predlagate knjigo, katero bi želeli prevesti.

PREVERITE, ALI JE DELO ŽE PREVEDENO

Če se odločite za prevajanje knjig s spleta, na spletni strani Narodne in univerzitetne knjižnice (tukaj) preverite, ali je morda izbrano delo že prevedeno. Če želite prevajati v tuj jezik, potem na spletni strani tuje knjižnice preverite, ali je delo že v določenem tujem jeziku. Podatke o delih avtorjev s katerimi že sodelujemo vam lahko posreduje uredništvo.

PREVERITE, ALI JE DELO PROSTO ZA PREVOD

V skladu s slovensko zakonodajo so dela, čigar avtorji so mrtvi več kot 75 let, prosta za prevajanje. Za ostala dela je potrebno pridobiti soglasje avtorja ali njegovih dedičev. Podatke o avtorjih se najpogosteje lahko dobijo na wikipediji ali drugje na spletu. Podatke o imetnikih pravic pa najpogosteje najdete v samih knjigah ali pri založniku izvirnika.

PREVERJANJE PREVODA

Če se prvič spuščate v avanturo prevajalstva je dobro, da preverite kvaliteto svojega prevoda. Prevedite najprej samo nekaj strani in povprašajte znance ali naše sodelavce za mnenje. Najbolje je, da si izberete lektorja s katerim lahko sodelujete.

PODPIS POGOBE

Razen v primerih, ko gre za avtorje s katerimi imamo že sklenjene pogodbe, je vaš izbor in prevod vaš lastni poslovni projekt. V skladu s tem dejstvom bo tudi predlog pogodbe, ki ga boste tedaj prejeli.

B) SODELOVANJE PO PRINCIPU IZVAJALEC – NAROČNIK

Prevajalec kot izvajalec naredi prevod, Stella kot naročnik ga plača glede na število prevedenih avtorskih strani. Cena prevoda je odvisna od pogojev na trgu in od dogovora. Prednost pri dodelitvi tovrstnih poslov bodo imeli prevajalci, ki so prevedli več knjig po principu PARTNERSKEGA ODNOSA.

C) POSREDOVANJE

Stela posreduje pri pridobivanju posla, naročnik oz. tretja oseba plača prevajalcu ceno po dogovoru, posredniku pripada provizija.


ODGOVORI NA POGOSTA VPRAŠANJA

Koliko izvodov knjig, ki sem jih napisal / prevedel, se lahko proda?

Prvi kupci so splošne knjižnice, ki odkupijo od minimalno 10 in največ do nekaj sto izvodov. Koliko knjig bodo odkupile je težko napovedati. Količine, ki jih prodajo knjigotržci so tudi nepredvidljive in so lahko od 0 do več tisoč. Običajne količine v Sloveniji se gibljejo med 100 in 500 prodanih izvodov.

Na količino prodanih izvodov bistveno vplivajo osebne prezentacije na katerih se, če je prezentacija in knjiga zanimiva, lahko proda tudi prek 1000 in več izvodov. Možno pa je, da se posamezno knjigo proda tudi v več 10.000 izvodov.

V primeru sodelovanja po principu PARTENERSKEGA ODNOSA, za delo prevoda, kolikšen delež izražen v procentu mi pripada?

Delež je odvisen od maloprodajne cene, od tega, kaj vse je investirano (ali je prevajalec plačal tudi tudi avtorske pravice, lekturo in ostalo…), kakšen je obseg prevedenega besedila ipd. Običajno se procent za prevod giblje med 10 in 23 %.

Ali je pomembna izobrazba, da lahko prevajam?

Ni. Vsekakor pa povprašajte znance in strokovnjake za mnenje o kvaliteti svojega prevoda, še preden se resno lotite dela.

Katere so prednosti in pomanjklivosti izdaje knjige v samozaložbi v primerjavi, ko knjigo izda založba?

PREDNOSTI IZDAJE V SAMOZALOŽBI, ko je samozaložnik fizična oseba
 • Odpade potreba dogovarjanja in sklepanja pogodbe z založnikom.
 • Od knjig, ki jih proda samozaložnik sam – fizičnim osebam in knjižnicam, mu ostane več denarja.
 • Ko gre za eno ali le nekaj knjig, pri prodaji knjig knjigarnam, običajno ni prednosti – večji delež denarja, ki se ga dobi od knjižnic se porazgubi v davčnih obremenitvah.
 • Glede mesečnih prispevkov in dajatev je samozaložba boljša, saj le-teh ni. Posledično ta strošek ni vračunan v maloprodajno ceno knjige zato je knjiga lahko cenejša.
 • Nekatere založbe svojim avtorjem nudijo še nekatere dodatne prednosti, ki jih kot samozaložniki nimajo, ali pa jim morajo dodatno plačati. Glavne prednosti so:
  • Objava podatkov o knjigi in avtorju na spletnih straneh.
  • Zaščita glede kraje avtorskih pravic.
  • Organiziranje promocij.
  • Nekatere od založb imajo razdelane poti izdaje knjig v tujih jezikih, ki jih ponudijo tudi avtorjem.
POMANJKLJIVOSTI
 • Pojavi se potreba dogovarjanja z oblikovalci, tiskarji, distributerji in knjigotržci.
 • Potrebno je več delati.
 • Potrebno je veliko časa za telefoniranje in dogovor s posameznimi poslovodji glede prodaje in pogojev, nato pa je še veliko dela in stroškov s sprotno dobavo knjig v knjigarne.
 • Davčne obveznosti proizvodnje so večje pri samozaložbi, saj se ne upošteva vstopni DDV in stroški.
Če odgovora na vaše vprašanje ni, lahko nam vprašanje posredujete tukaj!

Comments are closed.